Qëndra e Zhvillimit Profesional

Universiteti Tiranes

Qëndra e Zhvillimit Profesional

Qëndra e Zhvillimit Profesional është për rritjen profesionale në fushat e mësimdhënies dhe kërkimit për të gjithë stafin akdemik.

Ekonomisë

Shkencave të Natyrës

Shkencave Sociale

Drejtësisë

Instituti i studimeve Evropiane

Histori Filiologji

Fakulteti Gjuheve te Huaja

Universiteti Tiranes

Universiteti më i madh në Shqipëri

Universiteti i Tiranës synon të mbetet një model i arsimit të lartë publik, i karakterizuar nga përgatitja rigoroze akademike dhe kërkimi i thelluar shkencor, një institucion arsimor i zgjedhjes së parë për studentët e angazhuar për të transformuar jetën dhe shoqërinë e tyre.

Workshop

Blog

Dëshironi të njoftoheni për Workshopet e ardhshme?