Qëndra e Zhvillimit Profesional

Seancë trajnuese “Ethics in Research”

Categories: Ne Vijim, Wokrshop
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

Titulli: Seancë trajnuese  “Ethics in Research”,

Trajnues: znj. Monika Hanley, ndjekëse e programit Fulbright Scholar, lektore dhe studiuese ne fushën e medias.

Pershkrimi: Gjate kesaj seance trajnimi fokusi do te jete mbi edukimin mediatik dhe dezinformimin.

 Vendi: Salla e Senatit, Rektorati i Universitetit të Tiranës.

Data: 15.04.2024 
Ora: 13:00

Course Content