Qëndra e Zhvillimit Profesional

Universiteti i Tiranës, Departamenti i Pedagogji-Psikologjisë, Fakulteti i Shkencave Sociale, në bashkëpunim me Universitetin Bergen, Norvegji, do të realizojnë një sërë aktivitetetsh lidhur me metodologjinë e kërkimit shkencor dhe etikën

Categories: Ne Vijim, Wokrshop
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

Uroj të jeni mirë!
Ju komunikojmë se, Universiteti i Tiranës, Departamenti i Pedagogji-Psikologjisë, Fakulteti i Shkencave Sociale, në bashkëpunim me Universitetin Bergen, Norvegji, do të realizojnë një sërë aktivitetetsh lidhur me metodologjinë e kërkimit shkencor dhe etikën, sipas kohës dhe vendnodhjes të përcaktuar në tabelën bashkëngjitur e-mailit.
Ju lutem konfirmoni pjesëmarrjen tuaj për temat që jeni të interesuar.
Sjellim në vëmendjen tuaj respektimin e orarit nga pjesëmarrësit.
Ju faleminderit.

Tabela

Course Content