Qëndra e Zhvillimit Profesional

Seancë trajnuese “Vlerësim i cilësisë së ajrit në Shqipëri dhe problemet që lidhen me të”

Categories: Ne Vijim, Wokrshop
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

Titulli: Seancë trajnuese  “Vlerësim i cilësisë së ajrit në Shqipëri dhe problemet që lidhen me të,

Trajnues: Prof. Dr. pranvera Lazo,e angazhuar si personel akademik në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës, me një përvojë mbi 40-vjeçare si pedagoge dhe studiuese.

Pershkrimi: Gjate kesaj seance trajnimi fokusi do te jete mbi identifikimin e faktorëve që kanë shkaktuar nivel të lartë të metaleve, sidomos ata toksike, në depositimin atmosferik në territorin e Shqipërisë.

 Vendi: Salla e Senatit, Rektorati i Universitetit të Tiranës.

Data: 09.02.2024 
Ora: 10:00

Course Content