Qëndra e Zhvillimit Profesional

Trajnim me titull “Këshillimi i karrierës”

Categories: Ne Vijim, Wokrshop
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

Trajnues: Prof. Asoc. Dr. Eralda Zhilla, pedagoge prane Departamentit të Pedagogjisë dhe Psikologjisë në Universitetin e Tiranës
Pershkrimi: Procesi i orientimit për karrierën duhet të shihet si një pjesë e mëtejshme e mesimdhenies. Duke zhvilluar një kuptim më të gjërë të elementeve të orientimit për karrierën, mesimdhenesit janë të aftë të përmirësojnë aftësitë dhe njohuritë e tyre me qëllim që t’i ofrojnë studenteve këshilla si përmes aktiviteteve në grup ashtu edhe gjatë sesioneve një-nga-një. Orientimi profesional drejton një student përmes një interviste për të identifikuar nivelin e duhur të angazhimit në planifikimin e karrierës së tij/saj dhe mënyrën se si e kupton ai këtë.
Vendi: Salla e Senatit, Rektorati i Universitetit të Tiranës.
Data: 13.11.2023
Ora: 10.00

Course Content