Trajnimi me titull “Këshillimi i karrierës”

Trajnim mbi informimin dhe ndergjegjesimin e studenteve te UT-se mbi rendesine dhe mundesite e zhvillimit të karrieres dhe te qenit konkurues ne tregun e punes

Me lektore Prof.asoc.Dr Eralda Zhilla