Seanca e parë e Programit të Formimit Pedagogjik – Psikologjik

Në kuadër të zhvillimit profesional të personelit akademik të UT, ditën e sotme u zhvillua seanca e parë e Programit të Formimit Pedagogjik – Psikologjik për lektorët e rinj.

Seanca u drejtua nga Prof. Laura Baecher e cila i përfshiu, të gjithë lektorët e rinj që morën pjesë, në veprimtari bashkëpunuese për të eksploruar ide dhe teknika se si studentët të jenë në qëndër të mësimdhënies. Poashtu, u simuluan aktivitete se si klasa gjatë mësimdhënies të shndërrohet në një mjedis bashkeveprues dhe aktiv.