Qëndra e Zhvillimit Profesional

Innovative Teaching Approaches for engaging Students in European Project Design through Project Management

Categories: Ne Vijim, Wokrshop
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

Të rrisë kapacitetin e stafit të Universitetit të Tiranës (UT) me Menaxhimin e Projektit si një metodë pedagogjike e qëndrueshme në gjendje të inkurajojë studentët e arsimit të lartë, për të zhvilluar ato aftësi transversale që nxisin punësimin e tyre të qëndrueshëm.

Në mënyrë të veçantë, seminari synon tu japë përgjigje pyetjeve:
· Çfarë është hartimi dhe planifikimi i projekteve evropiane?
· Çfarë është Menaxhimi i Projektit?

· Si të angazhohen studentët përmes Menaxhimit të Projekteve, duke e përdorur atë si një pajisje pedagogjike

Trajnues:  PhD. Erina Guraziu.
Date: 19, 20, 21 dhejtor 2023.
Vendi;”Salla e Senatit” ne Rektoratin e Universitetit te Tiranes.
Ora:10;00-12:00

Course Content