📍Gjatë ditës së sotme pranë Rektoratit të Universitetit të Tiranës u zhvilluan dy Workshop-e në kuadër të Programit të Formimit Pedagogjik për lektorët e rinj, nga Prof. Laura Baecher, Hunter College, City University of New York.

👉“Finding Research Literature: Utilizing Open Educational Resources”, ishte takimi i parë ku u fol mbi objektivat e kërkimit të literaturës, me një vështrim strategjik duke përdorur burimet dhe metodat e duhura.
👉Ndërsa tek takimi dytë me temë “The Scholarship of Teaching and Learning (SoTL): How to publish about your teaching practice”, u fol mbi dimensionet e aktiviteteve që lidhen me mësimdhënien, metoda SoTL, veprimet, sjelljet, qëndrimet dhe motivimi.
📌Ky aktivitet u organizua nga Qendra Virtuale e Zhvillimit Profesional dhe Trajnimeve, Rektorati i Universitetit të Tiranës.